Naša ponuka

Košík  

(prázdny)

Informácie

Stavebný zákon, stavebné a pozemkové právo v praxi

Stavebný zákon, stavebné a pozemkové právo v praxi

NOVÉ STAVEBNÉ ZÁKONY s komentárom a súvisiace predpisy
Platné od 1. apríla 2024

Zákon NR SR č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní 
Zákon NR SR č. 201/2022 Z. z. o výstavbe a ďalšie zákony

V knihe sa nachádza i úplné znenie zrušeného zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
po poslednej novelizácii


Ing. O. Lúčanský - JUDr. Š. Korec

Viac detailov


34,90 € s DPH

1

Doterajšia koncepcia ucelenej komplexnej právnej úpravy v oblasti územného plánovania a verejného stavebného práva v jednom zákone sa zmenila na úpravu dvoch samostatných právnych predpisov.
Novou právnou úpravou sa mení rozhodovacia právomoc pri povoľovaní stavieb. Centrálne povoľovanie stavieb riadi novozriadený ústredný orgán štátnej správy. Právomoc doterajších stavebných úradov prejde na stavebné úrady, ktoré budú pracoviskami novozriadeného úradu s vymedzenou územnou pôsobnosou. Regionálnych pracovísk bude osem. Kompetencie doterajších špeciálnych stavebných úradov zostávajú zachované, okrem špecializovaných stavebných úradov na úseku výstavby diaľníc, dráh a letísk. Proces povoľovania stavieb sa výrazne zjednoduší - prispie má k tomu jednak zjednodušenie samotných procesných postupov a na druhej strane jeho elektronizácia, ktorá bude založená na postupnej digitalizácii údajov o území.

 

Kniha má 688 strán, formát A5, väzba: lepená V2.

Momentálne žiadne komentáre zákazníkov.

Iba registrovaný používatelia môžu pridávať komentáre.