Naša ponuka

Košík  

(prázdny)

Informácie

Trestný poriadok s rozsiahlym komentárom a judikatúrou

Trestný poriadok s rozsiahlym komentárom a judikatúrou

Kolektív autorov: TRESTNÝ PORIADOK s komentárom a judikatúrou, zachytávajúci právny stav k 1. aprílu 2016
VII. aktualizované a rozšírené vydanie

Viac detailov


32,90 € s DPH

1

Kniha obsahuje úplné znenie zákona NR SR č. 301/2005 Z. z. s rozsiahlym komentárom a judikatúrou po poslednej novele vykonanej zákonom NR SR č. 91/2016 Z. z. Základným cieľom Trestného poriadku je zefektívnenie, zjednodušenie, zrýchlenie a zhospodárnenie trestného procesu, čím sa zabezpečuje účinnejšia ochrana práv a oprávnených záujmov fyzických a právnických osôb, ako aj ochrana celospoločenských záujmov. Štrukturálne zmeny možno vidieť v presune kompetencií medzi orgánmi činnými v trestnom konaní (policajt a prokurátor) a súdom, ktorý ako nezávislý štátny orgán meritórne rozhoduje vo veci. Zásadná zmena v presune kompetencií sa týka konania pred súdom. Okresný súd je základným článkom súdnej sústavy, pretože konania v prvom stupni sa o všetkých veciach konajú na tomto súde. V poslednom období došlo k podstatným zmenám Trestného poriadku a všetky tieto zmeny sú už zachytené v tejto knihe, ktorá slúži predovšetkým potrebám dennej praxe našich čitateľov.
Počet strán: 824, formát : A5, väzba: V2 lepená.

Momentálne žiadne komentáre zákazníkov.

Iba registrovaný používatelia môžu pridávať komentáre.