Cart  

(empty)

NOVÉ BEZPEČNOSTNÉ TABUĽKY, SYMBOLY A PIKTOGRAMY (Podľa nariadenia vlády č. 387/2006 Z. z., STN, a noriem platných v štátoch Európskej únie)

Katalóg tabuliek si možete stiahnut vo formate PDF (vyžaduje Adobe Acrobat reader)
Katalog 68 Kb


Prílohu katalógu ktorá obsahuje jeho aktualizáciu si možete stiahnut vo formate .doc (vyžaduje MS word)
Príloha katalógu 41 Kb

 

Aktuálny cenník tabuliek si možete stiahnut vo formate .doc (vyžaduje MS word) Cenník je platný od 1.1.2009
Cenník 23 Kb

 

Objednávka tabuliek

Tabuľka č.1 Počet kusov
Tabuľka č.2 Počet kusov
Tabuľka č.3 Počet kusov
Tabuľka č.4 Počet kusov
Tabuľka č.5 Počet kusov
Tabuľka č.6 Počet kusov
Tabuľka č.7 Počet kusov
Tabuľka č.8 Počet kusov
Tabuľka č.9 Počet kusov
Tabuľka č.10 Počet kusov
Tabuľka č.11 Počet kusov
Tabuľka č.12 Počet kusov
Tabuľka č.13 Počet kusov
Tabuľka č.14 Počet kusov
Tabuľka č.15 Počet kusov
Tabuľka č.16 Počet kusov
Tabuľka č.17 Počet kusov
Tabuľka č.18 Počet kusov
Tabuľka č.19 Počet kusov
Tabuľka č.20 Počet kusov
.
Názov firmy/meno * Adresa *
Mesto * PSČ
Tel./Fax. * V peňažnom ústave
Číslo účtu Vybavuje
IČO DIČ
Forma expedície
Dobierka
Predfaktúra

HomeHome