Košík  

(prázdny)

Informácie

OBČIANSKY SÚDNY PORIADOK (IX. VYDANIE)

OBČIANSKY SÚDNY PORIADOK (IX. VYDANIE)

s komentárom a judikatúrou, zachytávajúci právny stav k 1. júnu 2015. IX. aktualizované a rozšírené vydanie

Viac detailov


29,50 € s DPH

1

Základným prameňom civilného procesného práva ako relatívne samostatného právneho odvetvia slovenského právneho poriadku je Občiansky súdny poriadok (OSP), ktorý bol už veľakrát novelizovaný.  Občianskoprávne veci podrobnejšie upravuje Občiansky súdny poriadok. Medzi občianskoprávne veci patria podľa tohto zákona veci, ktoré vyplývajú z občianskoprávnych, obchodnoprávnych, pracovnoprávnych, rodinných a družstevných vzťahov, ako aj vzťahov sociálneho zabezpečenia, pokiaľ ich podľa zákona neprejednávajú a nerozhodujú o nich iné orgány (§ 7 OSP). Do rúk sa Vám dostane úplné znenie zákona po poslednej novele vykonanej zákonom NR SR č. 78/2015 Z. z. s rozsiahlym komentárom a doplnenou judikatúrou zachytávajúci právny stav k 1. júnu 2015. Počet strán: 720. Väzba: V2 lepená.

Momentálne žiadne komentáre zákazníkov.

Iba registrovaný používatelia môžu pridávať komentáre.